bảo vệ long hải vina

dịch vụ bảo vệ

bảo vệ chất lượng uy tín

công ty bảo vệ

công ty bảo vệ
công ty bảo vệ
Tuyển dụng
- Đăng ký, kiểm soát khách hàng đến liên hệ công việc tại mục tiêu. - Đăng ký, kiểm soát công nhân nhà thầu đến làm việc tại mục tiêu. - Đăng ký, kiểm soát xuất nhập hàng hóa tại mục tiêu. - Kiểm soát phương tiện ra vào mục tiêu. - Kiểm soát cán bộ công nhân viên làm việc tại mục tiêu.
Sắp xếp điều phối nhân lực, đào tạo cán bộ nhân viên bảo vệ thực hiện các quy định về an ninh an toàn phòng chống cháy nổ, phòng ngừa và quản lỹ các phát sinh khủng hoảng, thảm họa xảy ra với con người, tài sản cơ sở vật chất với các mục tiêu trong toàn công ty - Quản lý giám sát dịch vụ an ninh an toàn...
1.Quản lý nguồn lực trong phòng giám sát an ninh, đảm bảo duy trì nguồn lực đầy đủ và chất lượng. 2. Xây dựng, quản lý, theo dõi, thực hiện ngân sách của phòng nghiệp vụ và giám sát an ninh theo hạn mức đã được duyệt. 3. Lập và thực hiện triển khai kế hoạch hoạt động của Phòng nghiệp vụ và giám sát an ninh...
Bảo Vệ Long Hải ViNa

Hotline tư vấn

0913 525 338

ONLINE CÔNG TY

028 38 494 515
Chat với chúng tôi
Bạn cần trao đổi với nhân viên kinh doanh
ONLINE CÔNG TY 028 38 494 515 Zalo Skype Viber
Về đầu trang